Hot
          Jazz
                     Spring


Dyrektor Festiwalu:
Ireneusz Kozera

Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski

Organizatorzy Festiwalu:
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
www.psjt.pl

Filharmonia Częstochowska
www.filharmonia.com.pl

XIII Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Hot Jazz Spring Częstochowa 31.05 - 04.06.2017 r.

Strona Główna Festiwal Aktualności Konkurs Swingujący Kruk Honorowy Swingujący Kruk Festiwal Program Festiwal Galeria Festiwal YouTube Festiwal Historia

Historia konkursu:

Swingujący Kruk 2003 Swingujący Kruk 2004 Swingujący Kruk 2005 Swingujący Kruk 2007 Swingujący Kruk 2011 Swingujący Kruk 2012 Swingujący Kruk 2013 Swingujący Kruk 2015 Swingujący Kruk 2016


Materiały konkursowe:

do ściągnięcia:

  Acrobat Reader do plików PDF     
Nuty oraz teksty na konkurs "Swingujący Kruk" 2016 

Regulamin IX Konkursu "Swingujący Kruk" 2016

1. Konkurs jest przeznaczony dla solistów instrumentalistów i wokalistów uprawiających tradycyjne style jazzu, do stylu Swing włącznie.

2. Wiek uczestników nie może przekraczać 30 lat.

3. Konkurs odbywać się będzie w 2 etapach:
- przesłuchanie materiałów (demo), nadesłanych przez uczestników na adres biura organizacyjnego festiwalu (3 utwory, maksymalnie do 15 min.) w terminie do 25.04.2016 (decyduje data stempla pocztowego). O dopuszczeniu do przesłuchania finałowego decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora festiwalu HOT JAZZ SPRING.
- przesłuchanie finałowe (04.06.2016) z udziałem solistów zakwalifikowanych w pierwszym etapie konkursu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchania finałowego zostanie opublikowana do dnia 10.05.2016 na stronie www.hotjazzspring.eu

5. Uczestnicy finału konkursu zobowiązani są do wykonania 3 utworów:
a) utworu obowiązkowego. W tegorocznym konkursie jest nim:
IT HAD TO BE YOU - dla wokalistów
SWEET LORRAINE - dla instrumentalistów
b) utworu wylosowanego z listy stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu
c) utworu wybranego przez siebie z w/w listy
Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.

6. Uczestnicy przesłuchań finałowych będą prezentować swój program z towarzyszeniem profesjonalnej sekcji rytmicznej w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja. Każdy z uczestników może też prezentować swój program z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej. Program konkursowy nie może być prezentowany przez więcej niż jednego uczestnika przesłuchania jednocześnie.

7. Czas trwania programu prezentowanego przez każdego z finalistów nie może przekraczać 15 minut.

8. Zwycięzca konkursu otrzyma główna nagrodę w postaci statuetki "Swingującego Kruka"
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 PLN.
Laureat II nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 PLN.
Laureat III nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.
Każdy z pozostałych uczestników przesłuchania finałowego otrzyma dyplom
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN.

9. Programy prezentowane w finale konkursu będzie oceniać profesjonalne Jury, powoływane przez dyrektora festiwalu " HOT JAZZ SPRING ", którego częścią jest konkurs.

10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

11. Wyniki konkursu ogłaszane będą najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.

12. Laureaci konkursu są zobowiązani do brania udziału w imprezach festiwalowych wskazanych przez organizatorów.

13. Trzykrotne zdobycie głównej nagrody wyklucza z udziału w kolejnych konkursach.

14. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom finału zakwaterowanie na czas trwania festiwalu "HOT JAZZ SPRING". Koszty transportu oraz wszelkie inne koszty pokrywają we własnym zakresie uczestnicy konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników konkursu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z festiwalem "HOT JAZZ SPRING".

16. Każdy z uczestników przystępując do konkursu akceptuje jego regulamin w całości.

Festiwal "12-th HOT JAZZ SPRING" odbywać sie będzie w dniach 03 - 05 czerwca 2016 w Częstochowie.

Biuro organizacyjne festiwalu :
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego 42-202 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 1
z dopiskiem "SWINGUJACY KRUK".

Repertuar obowiązkowy dla wokalistów:
00. IT HAD TO BE YOU [ obowiązkowy ] - I. Jones ans G. Kahn
01. AFTER YOU'VE GONE - Creamer and Layton
02. CHECK TO CHECK - I. Berlin
03. STARS FELL ON ALABAMA - F. Perkins and M. Parish
04. NIGHT AND DAY - C. Porter
05. LETS FALL IN LOVE - I. Berlin
06. UNFORGETTABLE - G. Irwing
07. AS TIME GOES BY [ CASABLANCA ] - H. Hupfeld
08. POLKA DOTS AND MOONBEAMS - J. Van-Heusen
09. BLUE SKIES - I. Berlin
10. IT DON'T MEAN A THING [ IF IT AIN'T GOT THAT SWING ] - D. Elington and I. Mills

Repertuar obowiązkowy dla instrumentalistów:
00. SWEET LORRAINE [ obowiązkowy ] - C. Burwell, M. Parish
01. IF I HAD YOU - Campbell, Connelly, Shapiro
02. BABY WONT YOU PLEASE COME HOME - C. Williams, C. Warfield
03. BEALE STREET BLUES - W.C.Handy
04. BIG BUTTER AND EGG MAN - L. Armstrong
05. SHINE - Dabney-Mack-Brown
06. HELLO DOLLY - J. Herman
07. EXACTLY LIKE YOU - J. McHugh
08. AIN'T MISBEHAVIN - F. Waller
09. PAPER MOON - H. Arlen
10. AM I BLUE - H. Akst
11. AINT GONNA GIVE NOBODY NONE 'A MY JERRY ROLL - S. Williams
12. DO YOU KNOW WHAT IT MEANS TO MISS NEW ORLEAN - L. Alter
13. HINDUSTAN - H. Weeks / O. Wallace
14. BODY BOLDEN BLUES - J. R. Morton
15. I'M COMING VIRGINIA - H. Carmichael
16. MY GAL SAL - P. Dresser
17. NEW ORLEANS - trad.
18. PERDIDO - J. Tizol
19. PLEASE DON'T TALK ABOUT ME WHEN I'M GONE - Stept-Clare
20. WHO'S SORRY NOW? - Snyder-Kalmar-Ruby

Wyniki konkursu "Swingujący Kruk" 2016:

Tymon Trąbczyński - I miejsce, statuetka Swingującego Kruka, 3000 zł

Adrianna Rychwalska - II miejsce, 2000 zł

Natalia Kordiak - III miejsce, 1000 zł, nagroda publiczności

Sylwia Majka - honorowe wyróżnienie

Krystyna Gedzik

Jagoda Wojciechowska

Wojciech Królikowski - nie przystąpił do konkursu

Monika Malczak - nie przystąpiła do konkursu

stat4u Usługi finansowe Mini Clubman Stomatolog Częstochowa nauka na pianinie Nauka na perkusji Gliwice

Jazz w Stajni Dixie Piknik Jazz nad Wartą SGS Stroiciel Nauka gry Impresariat Five O'Clock Orchestra